Novica  

13.08.18

Pojasnilo k pridobivanju soglasij za spremembe meje parcel, ki jih uvaja ZUreP-2

 

Iz Geodetske uprave RS so nam posredovali pojasnilo v zvezi s pridobivanjem soglasij za spremembe meje parcel, ki jih na novo (ponovno) uvaja ZureP-2, zato vam v spodnjih vrsticah pošiljamo pojasnilo.

 

ZureP-2 določa obveznosti izdajanja soglasja za spreminjanje meje parcele v 186.členu. Pri tem loči tri primere:
1.        Spreminjanje mej gradbenih parcel
2.        Spreminjanje območij pripadajočih zemljišč stavb iz evidence stavbnih zemljišč
3.        Spreminjanje mej zemljiških parcel na območjih, ki jih določi občina z odlokom.

 

- točka 1 se začne uporabljati z letom 2021 (ko se bodo začele določati gradbene parcele).
- točka 2 se začne uporabljati z letom 2025 (ko bodo občine posredovale podatke v evidenco stavbnih zemljišč).
- točka 3 se začne uporabljati s 1.6.2018, vendar le v primeru, če bo občina z odlokom določila območje, za katero bo potrebno pred izvedbo parcelacije pridobiti dovoljenje.

 

Če in ko bo občina sprejela tak odlok, bo morala to območje tudi evidentirati v zemljiškem katastru. Pravila za pripravo in posredovanja podatkov v evidenco zemljiškega katastra bo za občine pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor - MOP (predvidoma jeseni 2018). To pomeni, da ko bo na osnovi pravil MOP-a v zemljiškem katastru evidentirano območje po odloku občine, se bodo na tem območju začela izvajati določila 186.člena ZUreP-2.
O operativni izvedbi (na kakšen način bo urejeno evidentiranje takih območij v zemljiškem katastru, kako bodo do podatkov dostopali izvajalci – geodeti in kako bomo izvajali pregled oz. kontrolo na GU) nas bodo pravočasno obvestili.