Novica  

13.08.19

Pojasnilo glede soglasja za spreminjanje meje parcele

 

Vse, ki opravljate arhitekturno in inženirsko dejavnost s področja geodezije, obveščamo, da smo s strani Geodetske uprave RS (GURS) prejeli  pojasnilo Geodetske uprave (1.0 MB) v povezavi z izvajanjem določil Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in  navodilo ministra za okolje in prostor  (203 KB) glede izvajanja spreminjanja mej parcel na območjih, ki jih je občina določila z posebnim odlokom.

 

Trenutno so v vpogledovalnik za registrirane uporabnike (PREG) vključena območja za tri občine (Duplek, Podlehnik, Ptuj), ki so na Geodetsko upravo posredovale podatke v skladu z navodilom ministra.

 

Pojasnilo začne veljati takoj in velja za vse zahteve, ki bodo vložene po izdaji pojasnila.