Novica  

14.06.19

POGP - Nesreče v povezavi z ograjami - Raziskava Evropske komisije

 


 
Evropska komisija že več let pripravlja Delegirano uredbo glede sistemov AVCP za sklope ograj, ki se uporabljajo v zgradbah. Po informacijah, prejetih na sestanku v marcu 2019 je bil predviden rok za objavo uredbe 2. četrtletje 2019, predviden razred AVCP pa 4. Organ za tehnično ocenjevanje (TAB), ki pripravlja ustrezni Evropski ocenjevalni dokument (EAD) in seveda tudi industrija, nestrpno pričakuje kakršno koli odločitev o  razredu AVCP.


 
V vmesnem času se je pojavila pobuda Bolgarije za povišanje razreda, in sicer z AVCP 4 na AVCP 3 za določene vrste uporabe. To je očitno povzročilo ponovne pomisleke, saj dokumenta Svet ni potrdil.

 

Komisija je poslala vprašalnik, v katerem naj bi države poročale o incidentih z ograjami, na podlagi katerih bi lahko argumentirano uvedli višji razred. Dokument je objavljen  tukaj (22 KB). Če imate navedene podatke, je rok za odgovore konec junija 2019

 

Izpolnjen vprašalnik pošljete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za storitve in proizvode, Kotnikova 5, Ljubljana ali na e-naslov  joze.kocarping@govpong.si.

 

 

 

Vabljeni k sodelovanju!