Novica  

20.11.17

PERFORMANČNOST napram UČINKOVITOSTI oz. Je napočil čas, da PEPS nadomesti PURES?

 

 

MOP je za 21. november sklical prvi sestanek novega »Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah«, na katerem bo obravnaval predloge in izhodišča za prenovo Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-2) in pripadajoče tehnične smernice TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije.

 

Sklic sestanka predstavlja dolgo pričakovan in naravnost nujen premik na področju energijske »učinkovitosti« stavb, ta je očitno povsem zastala, saj je bil zadnji sestanek (prejšnjega) strokovnega sveta izveden kar leto in pol nazaj, 12. maja 2016. Seveda pa je sedaj prvenstveno vprašanje, ali bo šel premik v pravo smer. Znano dejstvo je, da je MSS v IZS na (ne samo) PURES podala v preteklih letih precej pripomb, nazadnje očitala celo strokovne napake, vendar je drugo manj znano dejstvo tudi, da na te ni bilo nikakršnega odziva, ne s strani obeh zadevnih ministrstev, ne avtorjev pravilnika. Očitke so preprosto prezrli.

 

Celotna novica, ki jo je pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str. je objavljena  tukaj (563 KB).