Novica  

29.08.18

ODGOVOR MzI na Poziv za odvzem licenc neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic brez z zakonom predpisanih delovnih izkušenj iz URE in OVE v stavbah

 

 

V novici z dne 2.4.2018 (objavljena je  tukaj), je UO MSS generalnega direktorja Direktorata za energijo na MzI vprašal po morebitno izvedenih aktivnostih v zvezi s poslanim Pozivom za odvzem licenc neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic brez z zakonom predpisanih delovnih izkušenj iz URE in OVE v stavbah. V sredini julija smo prejeli pojasnilo državnega sekretarja mag. Klemna Potiska, ki je objavljeno  tukaj (1.3 MB), kaj na MzI prepoznajo kot »ustrezne delovne izkušnje na strokovnem področju iz URE in OVE v stavbah«, kot jih sicer zahteva 341. člen EZ-1 v namen podelitve licence neodvisnega strokovnjaka.

 

Kot izhaja iz zadnjega odstavka njegovega pojasnila, »šteje se, da imajo strokovnjaki, ki imajo izkušnje z delom po zahtevah Pravilnika o učinkoviti rabi energije na stavbi, potrebne izkušnje tako z vidika energetske učinkovitosti stavb kot tudi z vidika obnovljivih virov energije na stavbi.

 

V odgovoru je mag. Potisek zakonsko zahtevo po »delovnih izkušnjah« nadomestil z »izkušnjami z delom«, namesto v EZ-1 zapisane besedne zveze »energije v stavbah« je uporabil besedno zvezo »energije na stavbi«. Ne glede na to, kakšna, če sploh, je morebitna (pravna) razlika med »izkušnjami z delom« in zakonsko zahtevanimi »delovnimi izkušnjami« (po SSKJ: znanje, védenje, pridobljeno z delom), je pomembneje to, da na MzI kot »delovna izkušnja s področja OVE« očitno šteje VSAKRŠNJA »izkušnja z delom po zahtevah PURES«. VSAKRŠNA, saj v njegovem pojasnilu ni postavljena prav nikakršna omejitev. Čeprav EZ-1 zelo jasno loči med pojmoma URE in OVE.

 

Kakorkoli, zapisano pojasnilo pomeni, delovne izkušnje iz obnovljivih virov energije v stavbah po EZ-1 ima vsakdo:

  • Ki pri umetni razsvetljavi upošteva energijsko učinkovita svetila in pripadajoče elemente ter ustrezno regulacijo.

  • Ki pri ogrevanju izbira energijsko učinkovite generatorje toplote, načrtuje/izvede energijsko učinkovit cevni razvod, izbere nizko projektno temperaturo ogrevalnega sistema in poskrbi za uravnoteženje ter regulacijo temperature zraka v stavbi.

  • Ki s projektiranjem in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov zagotovi, da se tudi v času sončnega obsevanja in visokih zunanjih temperatur zraka prostori v stavbi zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo bolj, kot je določeno za temperaturo zraka v skladu s predpisom, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb.

  • S toplotno zaščito površine toplotnega ovoja stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja zmanjša prehod energije skozi površino toplotnega ovoja stavbe, zmanjša podhlajevanje ali pregrevanje stavbe, zagotoviti tako sestavo gradbenih konstrukcij, da ne prihaja do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare in nadzoruje (uravnava) zrakotesnost stavbe. 

  • Ki, pri prezračevanju…

 

Ali predstavljeno v zgornjih točkah res lahko velja kot »delovne izkušnje na strokovnem področju OVE v stavbah? Ker v MSS v IZS tega ne prepoznamo kot delovne izkušnje na strokovnem področju OVE, smo mag. Potiska zaprosili za dopolnitev odgovora z navedbo tistih stavkov in besednih zvez v vlogah za pridobitev licenc, ki naj bi dokazovali ravno to. Dokazovali izkušnje iz OVE, kot to vrsto energije opredeljuje EZ-1.

 

Ob tem vas seznanjam tudi, da na v sredini maja postavljeno vprašanje MSS v IZS, ki se nanaša na ne-dovoljevanje uporabe aerotermalnih električno gnanih toplotnih črpalk na območjih z daljinskim ogrevanjem in zemeljskim plinom, s strani MzI še vedno nismo prejeli nikakršnega odgovora. Izpostavljam, UO MSS v IZS se zdi odgovor za izvajanje AN sNES izrednega pomena. Še posebej za tisti del AN, ki zahteva izpolnitev deleža OVE v višini 50% (RER po REHVA) in s tem v zvezi ne pozna prav nikakršnih »odpustkov/nadomestkov«. Postavljeno vprašanje je sicer dostopno na tem mestu:   http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2018/Vprasanja-MSS-AN-SNES-in-predpisovanje-prioritetne-uporabe-energentov-10-5-2018.pdf (234 KB)

 

 

Pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str..