Novica  

11.10.19

Odgovor MOPa na naš poziv za uskladitev Pravilnika o PV v stavbah z GZ in ZAID

 

 

24.9.2019 smo v novici, ki jo najdete  tukaj, objavili, da smo MOP ponovno pozvali, da se spremembe in dopolnitve Pravilnika o Požarni varnosti v stavbah sprejmejo nemudoma.

 

Ministrstvo nam je poslalo odgovor, ki smo ga prejeli 30.9.2019 in ga najdete  tukaj (106 KB).

 

Mag. Aleš Glavnik, univ.dipl.inž.str. je v imenu IZS pripravil sledeč odziv na odgovor Ministrstva za okolje in prostor.

 

Prejeti odgovor je v nasprotju s hierarhijo prava, kjer je jasno, da je zakon nad pravilnikom. ZAID velja natanko tako kot je napisan, kar pomeni, da lahko požarno varnost načrtujmo le PI PV. Zavračamo pojasnila MOP-a, da ga ne razumemo pravilno, saj je ta dovolj jasen. 

 

S tem, da se vodja projekta odloča, ali bo določeno stroko sploh vključil v projekt ali ne, se ne strinjamo. V kolikor je za objekt potrebno zagotoviti:

 

  1. požarno vodo za gašenje ali
  2. dovoze in dostope za gasilce ali
  3. požarno varne odmike proti sosednjim parcelam in objektom ali
  4. požarno odpornost nosilne konstrukcije ali
  5. načrtovati požarne sektorje ali
  6. načrtovati varne evakuacijske poti ali
  7. načrtovati sisteme aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, avtomatsko javljanje požara, sprinklerske sisteme, rezervna napajanja, javljanja nevarnih plinov…)

se v načrtovanje mora vključiti pooblaščeni inženir s požarne varnosti, kar je v javnem interesu zaradi varnosti objekta, kar je jasno in nedvoumno razbrati iz zakona. To ne more in ne sme biti odločitev posameznega vodje projekta.

 

Število požarov se povečuje, prav tako škoda in število poškodovanih zaradi požarov, kar je odraz liberalizacije načrtovanja požarne varnosti za »požarno manj zahtevne objekte« od leta 2004 dalje, ko so lahko z uveljavitvijo Pravilnika o požarni varnosti v stavbah načrtovanje v okviru »zasnove požarne varnosti« prevzeli tudi odgovorni projektanti ostalih strok (arhitekti ter gradbeni, elektro in strojni inženirji) brez potrebnega znanja s tega področja. Uporabljale so se (in se še kar naprej) copy/paste rešitve brez znanja za aplikacijo le teh v procesih načrtovanja ustrezne požarne varnosti. ZAID je napisana na način, da se takemu nevzdržnemu stanju naredi konec. 

 

Ne glede na zmotno pojmovanje MOP-a, menimo, da  lahko požarno varnost načrtuje le PI PV, zato pozivamo naše člane drugih strok, da to upoštevajo, predvsem pa apeliramo na ZAPS, da tudi svoje člane pozove k spoštovanju zakona.

 

Nadaljnjih dopisov na MOP v zvezi s to temo ne bomo pošiljali, saj je očitno, da mnenja stroke, ki je za zagotavljanje požarne varnosti edina kompetentna, ne želijo upoštevati.