Novica  

21.02.19

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo na »AN sNES« in predpisovanje prioritetne uporabe energentov

 

 

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli odgovora na postavljeni vprašanji, ki smo jim ju poslali  maja 2018, vezani na energijske performance stavb, ki bodo morale biti vse sNES, in prosto izbiro dobaviteljev energentov. Novica iz maja 2018 je objavljena  tukaj, odgovor ministrstva pa najdete  tu (340 KB). 

 

Skozi prvi podan odgovor izvemo, da predpisovanje prioritetne načina ogrevanja ni v nasprotju z doseganjem cilja gradnje sNES, čeprav so te opredeljene z energijskimi performancami, izkazanimi skozi dve postavljeni merili:

  • nizko potrebno primarno energijo,

  • uporabo visokega deleža obnovljivih virov energije.

 

Iz odgovora izvemo, kar brez računske utemeljitve, ta je sicer predpisana kot obvezna za namen ugotavljanja energijskih performanc posamezne stavbe, da je uporaba:

  1. daljinskega ogrevanja, ki ima svojo osnovo v soproizvodnji električne energije, vendar uporablja kot energent pretežno fosilno gorivo in

  2. zemeljskega plina, ki je fosilno gorivo samo po sebi.

 

S strani MzI očitno prepoznana kot »energijsko učinkovitejša« od električno gnanih TČ z virom energije okoliškega zraka, ki predstavlja obnovljivo energijo.

 

Celotna novica, ki jo je pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str., je objavljena  tukaj (219 KB).