Novica  

03.01.19

Obvestilo GURS o transformaciji podatkov evidenc v novi koordinatni sistem

 

 

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje.

 

Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vse uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.

 

V času od 5.1. do 21.1.2019 Geodetska uprava izvaja transformacijo prostorskih podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin, registra prostorskih enot, zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, zbirke vrednotenja nepremičnin in evidence trga nepremičnin.

 

Obvestilo GURS z dne 21.12.2018 je objavljeno  tukaj (1.1 MB).