Novica  

11.10.17

Obvestilo GURS: Najava oštevilčbe lomnih točk ZKP v GP Ljutomer

 

 

Urad za nepremičnine Geodetske uprave RS obvešča, bo pred izvedbo lokacijske izboljšave izvedla več vsebinsko povezanih nalog, ki so pogoj za začetek lokacijske izboljšave. Izvedba nekaterih izmed njih bo povzročila spremembe v podatkih zemljiškega katastra in s tem vplivala na izdelavo elaboratov geodetskih storitev.

V času od 13.11.2017 do 17.11.2017 bodo potekale aktivnost v zvezi z oštevilčbo lomnih točk ZKP (ena izmed omenjenih nalog) na območju geodetske pisarne Ljutomer.

Geodetska uprava zaradi tega naproša geodetska podjetja, da po izvedeni oštevilčbi pred oddajo zahteve (elaborata), ki se nanaša na katastrske občine v geodetski pisarni Ljutomer, ponovno pridobijo zadnje stanje podatkov zemljiškega katastra, ki bo predstavljalo staro stanje v elaboratu.  
Opomba: Za lažjo predelavo elaboratov sta bila dopolnjena  PP  Geos in PP GeoPro in sta uporabnikom že na voljo. 
  
 
Datume dejanske izvedbe bomo vsem naslovnikom posredovali takoj, ko bo nalogo izvedena.