Novica  

27.02.18

Obvestilo GURS: Lokacijska izboljšava 84 koordinatnih KO in 13 KO na območju OGU Novo mesto

 

 

Geodetska uprava RS obvešča, da v času od 26.02.2018 do 01.05.2018 izvaja lokacijsko izboljšavo 84 v celoti koordinatno vzdrževanih KO po Sloveniji + 13 KO na območju OGU Novo mesto (območje Mestne občine Novo mesto). Skupaj 97 KO.

Izvedba bo povzročila spremembe v podatkih zemljiškega katastra in s tem vpliva na izdelavo elaboratov geodetskih storitev.

Geodetska uprava naproša geodetska podjetja, da pred oddajo zahteve (elaborata), ki se nanaša na katastrske občine v priloženem seznamu, ponovno pridobijo zadnje stanje podatkov zemljiškega katastra, ki bo predstavljalo staro stanje v elaborata. 

Seznam 97 KO_koordinatnih+MONM je objavljen  tukaj (14 KB).