Novica  

09.09.19

Objavljena Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

 

 

V uradnem listu RS št. 53/19 je bila dne 30.8.2019 objavljena  Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. V veljavo stopi 14.9.2019.

 

Izdana je na podlagi Zakona o varstvu okolja in Zakona o varstvu pred požarom. Z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki, pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih ter ukrepe varstva pred požarom.

 

Ta uredba se uporablja za začasno skladiščenje pri izvirnem povzročitelju, predhodno skladiščenje pri zbiralcu in skladiščenje pri obdelovalcu, kadar ti hkrati skladiščijo 200 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem, razen če je s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov določeno drugače.

 

Uredba se ne uporablja za skladiščenje odpadkov v standardiziranih ognjevzdržnih zabojnikih z vgrajenim zadrževalnim sistemom za prestrezanje in zadrževanje gasilne vode, razen glede ravnanja z zadržano gasilno vodo.