Novica  

18.04.19

Objavljena prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

 

 

Vlada RS je dne 21.2.2019 na 24. redni seji sprejela prenovljeno Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

 

Uredbo najdete  tukaj.

 

 

Povzemamo iz obvestila Vlade RS

 

Pravico do samooskrbe bodo po novem lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oziroma večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe. Pomembna predlagana novost je tudi ta, da se pravica do samooskrbe ne veže samo na lastnike naprave, ampak jo imajo tudi najemniki. 

 

Po spremembi uredbe so določene tri vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:

- individualna samooskrba,

- samooskrba večstanovanjskih stavb,

- samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov.

 

To doslej ni bilo mogoče, saj je prvotna uredba samooskrbo omogočala le lastnikom enostanovanjskih hiš oziroma poslovnih stavb. Omogočanje razširjene samooskrbe je pomemben korak k doseganju zavezujočih ciljev s področja obnovljivih virov energije in sledi evropskim trendom prehoda v nizkoogljično družbo.

 

 

So se pa v strokovnih krogih že pojavili prvi odzivi z opombami na vsebino omenjene uredbe. Povzemamo jih nekaj:

- tehnične določbe samooskrbe niso sestavni del uredbe,

- v 8. členu uredbe (7) je napovedan pravilnik, ki bo urejal zahteve za delovanje naprav za samooskrbo,

- uredba se sklicuje na Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje, ki pa ne obravnavajo vseh možnosti, ki jih nove tehnologije omogočajo,

- sistemi samooskrbe se vključujejo v nizkonapetostne električne inštalacije stavb, zato je potrebno poudariti, da le te postajajo nosilec implementacije novih tehnologij in s tem omogočajo aktivno vlogo uporabnikov na področju energetike,

- potrebno bo določiti tehnična pravila in postopke vključevanja sistemov samooskrbe v inštalacije ter načine priključevanja inštalacij na distribucijsko omrežje z minimalnimi medsebojnimi vplivi,

- najpomembnejši vidik je varnost električnih inštalacij s sistemi samooskrbe in hranilniki, kar bo potrebno zagotoviti s pogoji v stični točki inštalacije in distribucijskega omrežja,

 - uredba z dopolnilnimi dokumenti mora biti usklajena s tehničnimi predpisi iz področja nizkonapetostnih električnih inštalacij.