Novica  

09.09.19

Objavljen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

 

 

V Uradnem listu RS št. 53/19 je bil dne 30.8.2019 objavljen  Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. V veljavo stopi 14.9.2019.

 

Izdan je bil na podlagi Zakona o varstvu pred požarom.

 

S pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se nadzorujejo, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o opravljenem preizkusu ter potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.