Novica  

03.01.19

Novice Evropskega sveta inženirskih zbornic - ECEC

 

 


Objavljamo decembrske novice Evropskega sveta inženirskih zbornice - ECEC, ki jih najdete  tukaj (5.3 MB).

 

Z volitvami, ki so potekale na Generalni skupščini novembra 2018 v Zagrebu, se je končal mandat staremu vodstvu ECEC in s tem tudi predsedniku IZS mag. Črtomirju Remcu kot predsedniku ECEC.

 

Za novega predsednika ECEC je bil izvoljen Klaus Thürriedl iz Avstrije, za generalnega sekretarja Hansjörg Letzner iz Italije, za člane izvršnega odbora Mile Dimitrovski iz Makedonije, Meyer Zygmunt iz Poljske in Brauer Hubertus iz Nemčije, za zakladnika pa Szöllössy Gabor iz Madžarske.

 


Regulacija poklicev in dejavnosti 2016 - 2018

(v zaporedju, kot so se zadeve dogajale)

 

Zaključilo se je prehodno obdobje po Direktivi o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

 

Deregulacija poklicev je bila v 2016 izpostavljena kot pomemben cilj strategije enotnega trga EU. V 2017 je EK tako predstavila t.i. Storitveni paket z deregulacijo poklicev kot pomembnim ciljem strategije enotnega trga EU. Države članice so prejela priporočila, ki so se nanašala na deregulacijo poklicev. EK je prav tako v 2017 pričela s postopki ugotavljanja kršitev direktive proti 27 nacionalnim poklicnim regulacijam (v zvezi z arhitekti in inženirji tudi proti Nemčiji – HOAI in Avstriji – zahteve po lastništvu v gospodarskih subjektih). Postopki so še v teku.

 

ECEC je v 2017 za EK izdelala predlog enotnega okvira usposabljanja za pooblaščene inženirje, ki pa zaradi dvopolnih stališč članic še ni ugledal naslednjega koraka.

 

Projekt Storitvene kartice je bil zaradi kritik poklicnih organizacij, tudi ECEC, ustavljen po tem, ko ga je negativno ocenil tudi komite za notranji trg Evropskega parlamenta.

 

Test proporcionalnosti za nacionalne regulacije poklicev in dejavnosti je bil glede na prvoten predlog precej spremenjen. Prepoznani so bili pozitivni učinki poklicnih zbornic na poklicno regulacijo, kakovost storitev je bila dodana kot nov kriterij.

 

Razprava o Direktivi o notifikaciji nacionalnih regulacij pomembnih za notranji trg EU je zastala zaradi razhajajočih se stališč. Direktiva še ni sprejeta.

 

V poročilu EP o implementaciji Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij z oziroma na regulacijo in potrebo po reformi poklicnih storitev (t.i. Dantejevo poročilo) je jasno zapisano, da imajo regulirani poklici bistveno vlogo v EU ekonomiji, sta visoka kakovost storitev reguliranih poklicev in učinkovito regulatorno okolje odločilnega pomena za ohranitev EU ekonomskega, socialnega in kulturnega modela ter za dvig konkurenčnosti EU v smislu rasti, inovativnosti in novih delovnih mest, je za celovito oceno regulacije v posamezni državi potrebno upoštevati elemente, ki presegajo zgolj ekonomsko analizo, je vloga poklicne regulacije v zagotavljanju visokega nivoja varovanja javnega interesa, lahko z namenom zaščite kupcev, poklicev ali tretjih oseb države pridržijo izvajanje določenih nalog le za usposobljene poklice.

 

 

Javno naročanje

EK je sprejela t.i. »Javno-naročniški paket«, ki spodbuja kakovost v postopkih javnega naročanja in profesionalizacijo javnih naročnikov. Podprl ga je tudi Evropski parlament (EP) s sprejetjem posebne resolucije.

 

Skupščina ECEC je sprejela dokument z naslovom »Javno naročanje inženirskih storitev – Pregledni postopki kot zagotovilo uspešnih projektov«. V njem so opisane osnovne zahteve za določitev kriterijev kakovosti, zagotovitev poštene ocene, ocene cene in nenormalno nizke ponudbe.

 

 

BIM

 

Na nivoju EK in posledično tudi v ECEC je bila odprta razprava o BIM in kakovostnejšem javnem naročanju javnih gradenj.

 

Skupščina ECEC je sprejela dokument z naslovom »BIM za politike – Stališče ECEC do BIM«. V njem so opredeljeni status in pomembnost BIM ter vloga reguliranega inženirskega poklica pri tem, osnovne zahteve za uspešno uporabo BIM, pri čemer je »Odprti BIM« (Open BIM) prepoznan kot najbolj pomemben kriterij za udeležbo malih in srednjih podjetij pri uporabi BIM. Dokument se v posebnem delu dotika tudi javnega naročanja.

 

ECEC pripravlja plan izobraževanj s področja BIM.

 

 

Manifest o volitvah v Evropski parlament

 

V njem ECEC bodočim evropskim poslancem in kandidatom zanje sporoča svoja stališča relevantna za pooblaščene inženirje.