Novica  

28.10.19

Novica MSS: Zunanji ovoj stavbe – kolikšna je prava mera prosojnosti fasadne površine

 

 

Vse nove stavbe, tiste v lasti in uporabi javnega sektorja dane v uporabo od 1. januarja letos so, ostale od 1. januarja 2021 dalje bodo, samo še skoraj nič-energijske. Sicer je s Pravilnikom o podrobnejši dokumentaciji… poskrbljeno, da se doseganja tega cilja dejansko ne preverja, ne v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, ne ob izdaji uporabnega dovoljenja, je poklicna dolžnost inženirjev, da poskušamo ta cilj doseči. Ob tem se neredko srečamo s pobudo, največkrat s strani arhitekta, da bi zunanji fasadni ovoj v čim večji meri iz prosojne zasteklitve. Kot razlog za to je največkrat izpostavljena nujna vidna povezanost notranjega okolja z zunanjostjo, s čimer naj bi bilo zagotovljeno boljše počutje zaposlenih.

 

Celotna novica je objavljena  tukaj (75 KB).

 

 

Pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, PI Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str..