Novica  

28.11.16

Na voljo so brezplačna izobraževanja za delovno aktivne prebivalce osrednjeslovenske regije

 

Več kot 35.000 delovno aktivnim prebivalcem osrednjeslovenske regije, ki so zaposleni, starejši od 45 let in z največ peto stopnjo izobrazbe, so od oktobra dalje na voljo brezplačna svetovanja in izobraževanja.  Prav zato je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport finančno podprlo dva projekta – projekt za svetovanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja ter projekt brezplačnih izobraževanj in usposabljanj.

 

Svetovanja, ki bodo potekala vse do leta 2022, izvajajo trije člani konzorcija  CDI Univerzum,  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in  Javni zavod Cene Štupar. Vanje se lahko vključijo posamezniki iz 25 občin Ljubljanske urbane regije. »Svetovanje posamezniku omogoča dostop do informacij o možnostih izobraževanja ter usposabljanja in je pomembna motivacijska komponenta odločanja za izobraževanje. Ob pomoči svetovalcev lahko posameznik analizira svoje potrebe po izobraževanju, se odloči o nadaljnjem razvoju kariere, načrtuje izobraževanje in izdela tudi svoj portfolio oziroma zbirno mapo,« pojasnjuje  Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana. Takšna brezplačna svetovanja so na voljo tudi podjetjem, predvsem tistim manjšim, ki nimajo zaposlenega kadrovika in tako lahko tukaj dobijo nasvete o razvoju kadrov in analizi potreb po izobraževanju.

 

Izbrana ciljna skupina, ki bo dlje ostajala na trgu dela, se v povprečju manj izobražuje in se pogosteje sooča z mankom znanj na določenem področju. V okviru projekta izobraževanj, ki bo sprva potekal tri leta, posameznik lahko okrepi različna znanja. Na voljo so formalna in neformalna izobraževanja. Slednja med drugim vključujejo računalništvo, tuje jezike, slovenski jezik za tujce, zdravje na delovnem mestu, komunikacijo, motivacijo, reševanje konfliktov in prilagajanje spremembam. Izvajajo pa tudi izobraževalne vsebine, ki jih prilagodimo potrebam posameznih podjetij – voznik avtobusa se na tečaju recimo lahko nauči uspešnega komuniciranja z zahtevnimi in nevljudnimi potniki. 

Tovrstna izobraževanja – s formalnimi ljudje lahko pridobijo tudi različne certifikate ali nacionalno poklicno kvalifikacijo – sicer potekajo po vsej Sloveniji.

 

Oba projekta poleg ministrstva podpira tudi Evropska unija. Po pričakovanjih konzorcijev – v Sloveniji se jih je izoblikovalo 15 – naj bi bilo v svetovanje vključenih najmanj 20.000 posameznikov. Od tega naj bi se jih vsaj 75 odstotkov vključilo tudi v izobraževanja, ki jih v Ljubljanski urbani regiji izvaja 11 organizacij: CDI Univerzum, BIC Ljubljana, Glotta Nova, Agora in Center za poklicno usposabljanje, Cene Štupar, B2, Micro Team, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Srednja ekonomska šola Ljubljana in Mednarodni center za prenos znanja.

 

Z delavnicami, tečaji in izobraževanji bodo starejši zaposleni osvojili dodatna znanja in bodo lažje sledili spremembam v okolju, pojasnjujejo člani konzorcija. S projektom torej želijo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo na trgu dela. Posameznik ima tako več možnosti za zaposlitev, je bolj prilagodljiv in mobilen, z osvojenim znanjem pa krepi tudi samozavest. S takšnim delavcem so podjetja bolj produktivna, izboljšajo se kakovost in organizacija dela ter medsebojni odnosi, prav tako se poveča pripadnost podjetju.

 

Katalog izobraževanj je objavljen  tukaj (3.3 MB).