Novica  

21.09.17

MSG pripravila "Pojasnila k uporabi standarda SIST 1031:2011 - Bitumenski hidroizolacijski trakovi – Zahteve"

 

IZS in Matična sekcija gradbenih inženirjev želita prispevati k razvoju tehnične stroke in k dvigu kakovosti v gradbeništvu. Pooblaščeni inženirji se pri svojem delu vsakodnevno soočamo s pomanjkanjem nacionalnih dodatkov, prevodov standardov, njihovih razlag in pojasnil. S tem namenom je Matična sekcija gradbenih inženirjev organizacijsko in finančno podprla izdelavo Pojasnil k uporabi standarda SIST 1031:2011.

 

Izvirni slovenski standard SIST 1031:2011 se sklicuje na več kot štirideset standardov v angleškem jeziku. Ti standardi s področja bitumenskih hidroizolacij niso prevedeni, prevodi tudi zaenkrat niso predvideni. Zato smo v okviru IZS, matične sekcije gradbenih inženirjev, pripravili pregled vsebine sedmih standardov s področja upogljivih bitumenskih trakov. V slovenskem jeziku je povzeta vsebina oziroma je obrazložen pomen nekaterih preiskav lastnosti bitumenskih hidroizolacijskih trakov.

 

Dokument ne obravnava projektiranja in vgradnje gradbenih proizvodov s tega področja, kljub temu pa so prikazani tudi posamezni primeri dobre in slabe prakse.

 

Upamo, da bo s temi pojasnili uporabnikom izvirnega slovenskega standarda SIST 1031:2011 omogočena lažja uporaba tega standarda.

 

Avtorji priročnika so: mag. Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad., Roman Bašelj, dipl.inž.grad., Matjaž Gregorič, univ.dipl.inž.el., Rok Karmuzel, dipl.inž.grad.

 

Pojasnila so objavljena   tukaj (5.3 MB) (5.3 MB).