Novica  

27.11.18

MSE sodeluje pri pripravi recenzij vsebin pravilnikov in tehničnih smernic

 

 

Junija 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor pričelo s postopkom »Prenove gradbenotehničnih predpisov s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike in zahteve za uskladitev z novo gradbeno zakonodajo«.

 

S skupnim delom strokovnih združenj, vključno s predstavniki Inženirske zbornice Slovenije, je pripravljeno gradivo noveliranih dokumentov, ki je bilo predano Ministrstvu za okolje in prostor v nadaljnjo postopkovno obdelavo.

 

V nadaljevanju bomo sodelovali na nalogi do končne oblike dokumentov z usklajenim podajanjem sprememb, korekcij, vprašanj ali komentarjev. V okviru koordinacije bomo posredovali eventualna nova ali dodatna stališča naročniku.

 

Vabimo vas, da preučite gradivo in da morebitne pripombe ali predloge podate na priloženih obrazcih (tabelah). Predlogi naj bodo podani v konkretni vsebini in obliki, kot spremembe členov ali kot morebiti vsebinsko oblikovani dodatni členi. Posplošenih opomb brez obrazložitev v tej fazi več ne bo mogoče upoštevati.

 

Rok za pobude in mnenja je do 19.12.2018 in jih lahko pošljete na elektronski naslov  izsping@izspong.si.

 

 

 

Gradivo:

 1a Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (4.2 MB)

 1b Tehnična smernica TSG-N-002 (55.3 MB)

 1c Obrazec za nizkonapetostne električne instalacije (26 KB)

 2a Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (4.8 MB)

 2b Tehnična smernica TSG-N-003 (32.4 MB)

 2c Obrazec za zaščito pred delovanjem strele (26 KB)

 

 

 

 

Predsednik UO MSE

mag. Vinko Volčanjk, univ.dipl.inž.el.