Novica  

24.10.18

MSE je pripravil Telekomunikacijski priročnik - optična dostopovna omrežja v prostoru

 

Matična sekcija elektro inženirjev je pripravila Telekomunikacijski priročnik - optična dostopovna omrežja v prostoru. Kratek opis izbranih izsekov obširnega področja telekomunikacij daje informacije o zahtevnosti projektiranja, gradnji in obratovanju optičnih telekomunikacijskih omrežij in storitev.

 

Priročnik podaja tehnične značilnosti dostopovnih komunikacijskih omrežij v prostoru, njihovo arhitekturo in sistemski značaj posameznih vrst dostopovnih omrežij. Opisuje način projektiranja in izgradnje. Prav tako so navedene evropske smernice, zakoni, standardi in predpisi, potrebni pri izgradnji širokopasovnih dostopovnih komunikacijskih omrežij.

 

Cilj telekomunikacij je poslati naročnikom storitev najboljše kakovosti s čim manjšo porabo pasovne širine in moči in s pomočjo najpreprostejše telekomunikacijske strojne opreme.

Projektanti, izvajalci in nadzorni inženirji so odgovorni, da so telekomunikacijske instalacije, inženirski objekti in telekomunikacijska omrežja projektirani in zgrajeni tako, da so varni tako v času graditve kot po začetku obratovanja ter usposobljeni za tehnično pravilno delovanje komunikacijskih storitev. 

 

Priročnik je objavljen  tukaj (2.8 MB).