Novica  

02.09.19

MSE je izdala priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov

 

 

Marca 2013 je Inženirska zbornica Slovenije izdala priročnik "Pregled predpisov, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov". Razvoj tehnike gre nezadržno naprej, predpisi se spreminjajo in prilagajo novim dognanjem, zato smo se na Matični sekciji elektro inženirjev odločili podpreti izdajo priročnika z noveliranimi in dopolnjenimi vsebinami. Pri tem smo uspešno sodelovali z Matično sekcijo inženirjev tehnologov in drugih inženirjev na področju ukrepov požarne varnosti.

 

MSE izdaja omenjeni dokument kot pripomoček investitorjem, projektantom in izvajalcem z namenom zagotavljanja varnosti obratovanja fotonapetostnih sistemov v celotni življenjski dobi.

 

Namen tega dokumenta je na enem mestu zbrati zahteve za projektiranje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje fotonapetostnih elektrarn, ki so razpršene v različnih zakonodajnih aktih, tehničnih smernicah in standardih s področja elektrotehnike, energetike, gradbeništva in požarne varnosti.

 

 

Priročnik je objavljen  tukaj (4.3 MB).