Novica  

07.11.19

MSE je izdaja priročnik Označevanje instalacijskih in distribucijskih energetskih kablov

 

 

Decembra 2014 je inženirska zbornica Slovenije izdala priročnik "Označevanje instalacijskih in distribucijskih energetskih kablov".

 

Razvoj tehnike gre nezadržno naprej, predpisi se spreminjajo in prilagajo novim dognanjem, zato smo se na Matični sekcije elektro inženirjev odločili podpreti izdajo priročnika z noveliranimi in dopolnjenimi vsebinami.

 

Priročnik je namenjen projektantom in izvajalcem kot pripomoček pri določanju ali prepoznavanju karakteristik in sestave kablov. Na tržišču se pojavljajo kabli različnih proizvajalcev (dobaviteljev) in različnih oznak, ki so odvisne in vezane na uporabljene standarde.

 

Vanj smo uvrstili posebno poglavje o označevanju požarne odpornosti kablov, ki izvira iz evropske Uredbe. Vsebina se omejuje na energetske inštalacijske in distribucijske kable ter kable za meritve in signalizacijo. Zaradi celovitosti vsebine so kabli za fotonapetostne sisteme povzeti v posebnem poglavju.

 

 

Dokument se nahaja na spletni povezavi: http://www.izs.si/maticne-sekcije/mse/prirocniki-navodila-usmeritve-mse/