Novica  

14.03.17

MOPu smo poslali odgovor o uporabi neharmoniziranih tehničnih predpisov

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je na IZS naslovil dopis (objavljen je  tukaj (111 KB)), v katerem so nas zaprosili za mnenje glede uporabe veljavnega Pravilnika o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Uradni list SFRJ, št. 14/99, 42/02, 125/03, 110/05 – popr. in 29/04), ki se sklicuje na standarde JUS, ki ne sodijo v sistem slovenske standardizacije, vendar je večina vsebine pravilnika še vedno v uporabi. Za pomoč pri pripravi odgovora smo zaprosili tudi vas, člane IZS in vaša mnenja, ki smo jih prejeli, vključili v odgovor MOPu.

 

V odgovorih, ki smo jih prejeli, ste zapisali, da pravilnika v praksi nekateri ne uporabljate, tisti, ki pa ga, saj je njegova uporaba vendarle obvezna, pa se zatekate k vsem mogočim dostopnim standardom, ki so na voljo.

 

Celoten poslan odgovor MOPu je objavljen  tukaj (121 KB).