Novica  

12.06.19

MOP smo zaprosili za razlago o potrebnosti izdelave zasnov in študij oz. načrtov požarne varnosti


 

Člani IZS iz področja požarne varnosti ugotavljajo, da se po začetku uporabe novega GZ več ne naročajo in izdelujejo študije požarne varnosti, prav tako pa se še ne naročajo in izdelujejo načrti s področja požarne varnosti, kot so predvideni v 16. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov. Ob raziskovanju, zakaj je temu tako, smo ugotovili, da je zakonodaja na tem področju precej nejasna, morda celo medsebojno neusklajena, zato smo MOP prosili za tolmačenje. 

 

Poslali smo jim dopis, v katerem sprašujemo, v kakšni obliki mora biti v tem trenutku izdelana dokumentacija za zagotovitev požarne varnosti in kdo jo lahko izdeluje.

 

Dopis je objavljen  tukaj (296 KB).