Novica  

31.05.19

MOP smo opozorili na problem reševanja vlog za predhodni postopek - nerazumno dolge postopke obravnave vlog

 

 

Delovna skupina za varstvo okolja pri IZS zastopa vse interese vseh pooblaščenih inženirjev in matičnih sekcij, ki se dnevno srečujejo z najrazličnejšimi problemi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

 

Trenutno največji problem predstavljajo nerazumni dolgi roki obravnave vlog za prehodni postopek, ki je določen z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), v nadaljevanju Uredba. Vsi napori, ki so bili v vloženi za poenostavitev postopkov in skrajšanje rokov izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z novim Gradbenim zakonom ((Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), ki se je začel uporabljati 1.6.2018, nimajo nobenega učinka, dokler ne bo zagotovljeno reševanje vlog za predhodni postopek v okviru dvomesečnega roka, ki ga za ta upravni postopek predvideva 51.a člen ZVO-1.

 

 

Zato smo ministra za okolje in prostor pozvali, da poskušajo čim prej najti ustrezno rešitev za zmanjšanje nerazumno dolgih rokov obravnave vlog za predhodni postopek, čigar rezultat bo rešitev vseh zaostankov vlog, ki so na ARSO (julij 2018) in da se bodo nove vloge obravnavale v skladu z zakonsko določenim rokom. S tem bomo dosegli cilje, ki smo si jih zadali vsi skupaj.

 

 

Celoten dopis MOPu je objavljen  tukaj (687 KB).