Novica  

15.04.19

MOP je objavil poziv k podaji predlogov na novelirane pravilnike in tehnične smernice

 

 

V letu 2018 in še v začetku letošnjega leta so s sodelovanjem večih strokovnih inštitucij, med njimi tudi Inženirske zbornice Slovenije, izdelani osnutki noveliranih pravilnikov in tehničnih smernic s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo.

 

Namen prenove predpisov je posodobitev strokovnih vsebin, dopolnitve nekaterih pomanjkljivosti sedanjih dokumentov in prilagoditev vsebin novi gradbeni zakonodaji.

 

Vsebina:

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajoče tehnične smernice TSG-N-002:2019 Nizkonapetostne električne inštalacije in

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajoče tehnične smernice TSG-N-003:2019 Zaščita pred delovanjem strele.

 

Dosedanja obvestila in pozivi k podajanju predlogov, ki ste jih prejeli v preteklem letu, so potekali na ravni delovne skupine. Naslednji korak obravnave vsebin potekajo na nivoju zakonodajalca.

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor za omenjene dokumente 5.4.2019 objavilo poziv za predajo pripomb in predlogov. Vaše pripombe in predloge jim lahko posredujete do petka, 31. maja 2019, na e-naslov:  gp.mopping@govpong.si.

 

 

Priloge:

-  Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (50 KB)

-  Tehnična smernica TSG-N-002:2019 Nizkonapetostne električne inštalacije (1.1 MB)

-  Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (37 KB)

-  Tehnična smernica TSG-N-003:2019 Zaščita pred delovanjem strele (654 KB)

-  Priloga 1: Stavbe z oceno tveganja (16 KB)

-  Priloga 2: Karta in tabela največjih vrednosti gostote strel (477 KB)