Novica  

18.09.18

MOP izvedel naročilo za »Prenovo gradbenotehničnih predpisov s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo, ...« - rok za oddajo pripomb podaljšan do 30.9.2018!

 

Junija 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo naročilo za »Prenovo gradbenotehničnih predpisov s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij in zaščite pred strelo, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike in zahteve za uskladitev z novo gradbeno zakonodajo«.

 

Nosilec priprave noveliranih vsebin je Elektrotehniška zveza Slovenije, ki je k sodelovanju vključila širši nabor strokovnjakov, aktivno pa sodelujejo tudi člani Inženirske zbornice Slovenije.
Vsebina naloge je novelacija:
- Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in pripadajoče tehnične smernice TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije in
- Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajoče tehnične smernice TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele.

 

Namen prenove predpisov je posodobitev strokovnih vsebin, popravki nekaterih pomanjkljivosti sedanjih dokumentov in prilagoditev vsebin novi gradbeni zakonodaji. Predvsem zaradi slednjega je ministrstvo za prvo fazo "izdelava in predaja osnutkov novih pravilnikov in tehničnih smernic" razpisalo izjemno kratek rok, in sicer do 30.7.2018.

 

Zato smo že na začetku opozorili ministrstvo, da je rok za izvedbo naloge z ozirom na pomembnost vsebine razpisa, upoštevajoč kompleksnost reševanja odprtih strokovnih vprašanj in potrebnih usklajevanj s strokovnimi inštitucijami in zainteresiranimi strokovnjaki, absolutno prekratek. Nenazadnje je potrebno upoštevati tudi izjemno neugoden termin (letni dopusti) in odsotnost velikega dela uveljavljenih strokovnjakov.

 

Prav tako je rok za drugo fazo "izdelava in oddaja končnega osnutka novih pravilnikov in tehničnih smernic (po strokovni uskladitvi)" do 15.11.2018 kratek, saj bo potrebno vsebino uskladiti z zakonodajalcem in širšo strokovno javnostjo.

 

Ne glede na kratek rok I. faze, so, ob izjemnem trudu udeležene ekipe, novelirani dokumenti pripravljeni. Seveda je v prvih osnutkih noveliranih smernic, ki so narejene z namenom zbiranja predlogov in pobud, verjetno še nekaj nedorečenih vsebin.

 

Novelirana sta tudi oba pravilnika, ki sta v sedanjem osnutku predvidena za prvo usklajevanje z ministrstvom. Ko bo ta korak mimo, objavimo tudi oba pravilnika. V kolikor pa bi kdo želel predhodno dobiti osnutke, mu jih lahko tudi dostavimo, vendar velja opomba, da so še možne večje spremembe.

 

S tem obvestilom Vas vabimo k sodelovanju, bodisi s pripravo predlogov in pobud, bodisi z aktivnim delom v strokovni ekipi. Predvsem slednjega bomo izjemno veseli, če menite, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pripomorete k razvoju elektrotehniške regulative.

 

V prilogi boste našli:
-  osnutek tehnične smernice TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije (1.4 MB),
-  osnutek tehnične smernice TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele, (655 KB)
-  tabela (63 KB) in  tabela (63 KB) za mnenja, pobude.

 

V našem skupnem interesu je, da sprejmemo dokumente, ki nam bodo olajšali delo ob sočasnem dvigu strokovnosti in kakovosti rešitev.
Zato vas vabimo k sodelovanju in pripravi pobud in mnenj do 30.9.2018.

 

Vaša mnenja in predloge pošljite na elektronski naslov  izsping@izspong.si .

 

 

 

Opomba: Rok za pripravo pobud in mnenj je podaljšan po dogovoru s predsednikom MSE (18.9.2018).