Novica  

06.09.17

Mednarodni projekt s področja radona in gradbeništva

 

 

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA = International Atomic Energy Agency) s sedežem na Dunaju je zelo dejavna na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji, kamor je vključen tudi radioaktivni radon. Ta plin je škodljiv in je za kajenjem drugi najpogostejši povzročitelj pljučnega raka. Z gradbeništvom je zelo povezan, saj v zadnjih letih opažamo občutno poslabšanje stanja zaradi neustreznih energijskih prenov stavb. Tudi novogradnje niso imune proti radonu.

V okviru regionalnega projekta z naslovom "Reducing Public Exposure to Radon by Supporting the Implementation and Further Development of National Strategies" države udeleženke preko IAEA vsako leto organizirajo nekaj delavnic in tečajev ter nas spodbujajo k tvornemu sodelovanju.


Na tokratni seznam kontaktnih pravnih oseb sta uvrščeni tudi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirska zbornica Slovenije. Zato objavljamo vabilo k udeležbi na tečaju v Ciudad Rodrigu, Španija. Rok za prijavo so podaljšali do petka, 8. septembra 2017.

K sodelovanju ste torej vabljeni tudi člani IZS.

Poleg priponk z njihovega vabila objavljamo še nekaj obrazcev in izpolnjen vprašalnik kot pripomoček za informacijo o stanju v Sloveniji.

 

Obrazci in vprašalniki:  Invitation, RER9136-1702098 (205 KB),  Questionnaire on current situation in Slovenia for controlling public exposure to radon (99 KB),  Contacts (23 KB),  New Application Procedures for Candidates (83 KB),  Nomination Form_RTC (27 KB).

 

Za več pojasnil se lahko obrnete na dr. Tomaža Šuteja iz Uprave RS za varstvo pred sevanji (telefon 01 478 87 09) in Lauro Kristančič Dešman iz Službe za mednarodne zadeve na Upravi RS za jedrsko varnost (telefon 01 472 11 00).