Novica  

08.06.17

Kakovost notranjega zraka se je prikradla v evropsko stavbno zakonodajo!

 

 

V zadnjem trenutku so energetski aktivisti prepričali Evropsko komisijo, da vključi v spremembo direktive o energijskih performancah stavb (EPBD) dejavnik notranje kakovosti zraka. Kljub temu pa se sama uresničitev na terenu lahko izkaže še za velik izziv.

 

Evropske države bodo morale pri prenovah stavb vključiti tudi vidik kakovosti notranjega zraka, ne samo energijskih performanc, kot to izhaja iz osnutka o katerem so zakonodajalci nazadnje razpravljali. Predlagana različica direktive o energijskih performancah stavb (EPBD), ki še vedno čaka na končno potrditev z zapisom "Izboljšave bivalnih klimatskih pogojev bodo bistveno zmanjšale umrljivost, obolevnost in stroške zdravstvenega varstva", nedvoumno prepoznava zdravstveno dimenzijo prenove stavb. Predlog sprememb EPBD so obravnavali člani Evropskega parlamenta in Sveta ministrov, ki zastopajo 28 držav članic ES. Več o tem na naslovu:  https://www.euractiv.com/section/energy/news/indoor-air-quality-sneaks-into-eu-buildings-law-review/

 

 

Predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev

Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.