Novica  

05.02.18

Javno posvetovanje o pravilih EU za proizvode, ki se uporabljajo pri gradnji stavb in delih na infrastrukturi

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg je posredoval informacijo, da Evropska komisija v zadnjem času zbira informacije o praktičnih izkušnjah pri implementaciji Uredbe 305/2011/EU (Uredba o gradbenih proizvodih). V tem okviru je Komisija začela širok posvet, ki bo trajal od 22. januarja do 16. aprila 2018.

V okviru javnega posveta naj bi sodelovali zainteresirani posamezniki in organizacije, predvsem pa:
- končni uporabniki gradbenih proizvodov,
- podjetja, predvsem mala in srednja (proizvajalci, uvozniki, distributerji, gradbeniki, projektanti, dobavitelji),
- podjetniška združenja (industrijska združenja, zbornice, poklicna združenja),
- pooblaščeni organi (priglašeni organi, organi za tehnično ocenjevanje),
- drugi organi (tržni nadzor, akreditacija, standardizacija, priglasitveni organi, kontaktne točke za proizvode, gradbeni nadzor),
- nevladne organizacije,
- univerza, raziskovalne organizacije,
- potrošniške organizacije in
- drugi.
 

Informacije o javnem posvetu se nahajajo  tukaj (v angleškem jeziku), v slovenskem jeziku pa jih najdete  tukaj.
 

Vprašalnik je na navedeni spletni strani objavljen tudi v slovenskem jeziku in ga najdete  tukaj
 

Predlagamo, da vprašalnik v čim večjem številu izpolnete in o njem obvestite tudi druge zainteresirane, ki te informacije mogoče niso prejeli.