Novica  

07.08.19

Javna obravnava Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah podaljšana do 5.9.2019

 

 

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah, ki ga najdete  tukaj.

 

Gradbeni zakon, ki je bi sprejet konec 2017 in se je začel uporabljati sredi prejšnjega leta je sicer podaljšal veljavnost gradbenotehničnim predpisom, a je zaradi novih ali spremenjenih vsebin Gradbenega zakona gradbene tehnične predpise treba uskladiti s krovno zakonodajo.


Zato so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili in v javno obravnavo dali osnutke treh predpisov:
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov,
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, in
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah.

 

Čeprav so vsi trije predpisi napisani kot novi predpisi, gre v večinsko za ponovitev obstoječih besedil. Čistopisi so namreč bistveno bolj prijazni do uporabnikov kot oblika »sprememb in dopolnitev«.
V vseh treh pravilnikih usklajujejo izraze, ki jih je določil Gradbeni zakon. V vseh predpisih je izrecno zapisano, da tehnične določbe veljajo tudi pri vzdrževanju objektov in spremembah namembnosti objektov oziroma njihovih delov. Dokazovanje celovite izpolnjenosti bistvenih zahtev je skladno z zakonom prestavljeno v projekt za izvedbo. Namesto revizije, ki je zakon ne ureja, se uporabo rešitev iz zadnjega stanja gradbene tehnike preverja tako, da mora »nestandardne« rešitve pregledati drug enako kvalificirana pravna oseba - projektant, ki izvede »pregled dokumentacije za izvedbo gradnje«. Izdela se poročilo o pregledu, s podpisom pa potrdi, da je projektna dokumentacija v delu, ki je bil pregledan, izpolnjuje relevantno bistveno zahtevo oziroma njen del.  

 

 

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah drugih pomembnih sprememb, kot so navedene zgoraj, ne prinaša.

 

Javna obravnava je iz 20.8.2019 podaljšanja do 5.9.2019.

 

 

Pripombe se zbirajo na elektronskem naslovu  gp.mopping@govpong.si do navedenega datuma.

 

 

 

Vabljeni k sodelovanju!