Novica  

07.08.19

Javna obravnava Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov podaljšana do 5.9.2019

 

 

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor na portalu E-demokracija objavilo osnutek Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, ki je objavljen  tukaj.

 

Gradbeni zakon, ki je bi sprejet konec 2017 in se je začel uporabljati sredi prejšnjega leta je sicer podaljšal veljavnost gradbenotehničnim predpisom, a je zaradi novih ali spremenjenih vsebin Gradbenega zakona gradbene tehnične predpise treba uskladiti s krovno zakonodajo.


Zato so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili in v javno obravnavo dali osnutke treh predpisov:
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov,
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, in
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah.

 

Čeprav so vsi trije predpisi napisani kot novi predpisi, gre v večinsko za ponovitev obstoječih besedil. Čistopisi so namreč bistveno bolj prijazni do uporabnikov kot oblika »sprememb in dopolnitev«.
V vseh treh pravilnikih usklajujejo izraze, ki jih je določil Gradbeni zakon. V vseh predpisih je izrecno zapisano, da tehnične določbe veljajo tudi pri vzdrževanju objektov in spremembah namembnosti objektov oziroma njihovih delov. Dokazovanje celovite izpolnjenosti bistvenih zahtev je skladno z zakonom prestavljeno v projekt za izvedbo. Namesto revizije, ki je zakon ne ureja, se uporabo rešitev iz zadnjega stanja gradbene tehnike preverja tako, da mora »nestandardne« rešitve pregledati drug enako kvalificirana pravna oseba - projektant, ki izvede »pregled dokumentacije za izvedbo gradnje«. Izdela se poročilo o pregledu, s podpisom pa potrdi, da je projektna dokumentacija v delu, ki je bil pregledan, izpolnjuje relevantno bistveno zahtevo oziroma njen del.

 


Drugih posebnosti osnutek Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ne vsebuje.

 

 

Javna obravnava je iz 20.8.2019 podaljšanja do 5.9.2019.

 

 

Pripombe se zbirajo na elektronskem naslovu  gp.mopping@govpong.si do navedenega datuma.

 

 

 

 

Vabljeni k sodelovanju!