Novica  

28.01.19

Izredni nadzor 70 imetnikov OVD naprave ali obrata, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega

 

 

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor(IRSOP), predstavniki ARSO, inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorji Urada za kemikalije, že od 1. septembra lani, opravljajo poostren inšpekcijski nadzor pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) naprave ali obrata. Do konca decembra so opravili nadzor pri 70 zavezancih.

 

Inšpektorji posebno pozornost namenjajo napravam, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega (IED naprave). Teh je v Sloveniji skupno 210. Od 70 zavezancev, pri katerih je bil izveden nadzor v zadnjih štirih mesecih lanskega leta, je bilo 58 zavezancev, ki imajo OVD za IED naprave. Deset inšpekcijskih nadzorov je bilo izvedenih pri upravljavcih, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za SEVESO obrat. V Sloveniji ima OVD za SEVESO obrat 57 zavezancev. Dva zavezanca, pri katerih je bil izveden lanskoletni izredni nadzor pa imata OVD tako za IED napravo,  kot za SEVESO obrat večjega tveganja za okolje. Poleg tega je v Sloveniji še približno 1.000 imetnikov drugih OVD.

 

Celotna novica je objavljena na spletni strani MOPa in jo najdete  tukaj.