Novica  

28.08.17

Izjava predsednika IZS, mag. Črtomirja Remca, za Urad vlade RS za komuniciranje

 

 

Inženirska zbornica Slovenije je skupaj z Inženirsko akademijo Slovenije in Slovensko inženirsko zvezo podpisala izjavo za dvotirno železniško povezavo Koper – Divača in dolgoročno ukinitev obstoječe proge, glede možnih novih variantnih rešitev pa se ni posebej opredeljevala, ker niso bile obdelane na primerljivem nivoju projekta za gradbeno dovoljenje.

 

Kot predsednik Evropskega sveta inženirskih zbornic se zavzemam za preusmeritev tovornega in potniškega prometa s cest na železnico, kar je prednostni cilj Evropske komisije, zato je bila izbrana trasa železnice Koper – Divača tudi ponovno vključena v Baltsko – jadranski koridor in s tem upravičena do nepovratnih evropskih sredstev.