Novica  

22.02.18

GURS obvešča...

 

Geodetska uprava RS obvešča, da v času od 19. 2. 2018 do 31. 3. 2018 izvaja lokacijsko izboljšavo vseh katastrskih občin na lokaciji geodetske pisarne Lendava.

Izvedba bo povzročila spremembe v podatkih zemljiškega katastra in s tem vplivala na izdelavo elaboratov geodetskih storitev.

Geodetska uprava zato prosi geodetska podjetja, da pred oddajo zahteve (elaborata), ki se nanaša na katastrske občine v priloženem seznamu, ponovno pridobijo zadnje stanje podatkov zemljiškega katastra, ki bo predstavljalo staro stanje v elaborata.


  Seznam katastrskih občin (654 KB)