Novica  

07.06.18

Gradbinci si želijo biblije, ki bi naredila konec izigravanjem

 

 

Na spletni strani Finance.si je bil 4.6.2018 objavljen članek novinarja Vasilija Krivca z naslovom "Gradbinci si želijo biblije, ki bi naredila konec izigravanjem".

 

Ker v Sloveniji nimamo standardiziranih popisov gradbenih del, v gradbeniški praksi med drugim ni mogoče popolnoma izkoristiti prednosti, ki jih prinaša informacijsko modeliranje.

 

Ker nimamo sprejetih standardiziranih opisov gradbenih del, prihaja med projektanti, izvajalci in naročniki velikokrat do zapletov. Vsak izmed udeležencev si pri gradnji objektov določene operacije razlaga po svoje, na drugi strani pa bi bili postopki izdelave ponudb veliko bolj preprosti in enoznačni, če bi bil opis del enoten. V nekdanji skupni državi so takšne standarde izdelali že leta 1969. Spisal jih je gradbeni inženir Splošnega gradbenega podjetja Gorica N. Fabrizio. V knjižici Standardizirani opisi del s 422 stranmi, ki jo je izdala takratna Gradbena industrijska poslovna skupnost Slovenije (GIPOSS), je tako zbranih okoli 3.500 gradbenih operacij. GIPOSS je na podlagi teh opisov izdal še gradbene norme, v katerih je za vsako operacijo natančno določil te parametre: vrsta dela, potreben material, število ur dela za posamezno operacijo in kvalifikacijo delavcev, ki lahko ta dela opravijo, ter druge potrebne spremljajoče aktivnosti, kot so prenosi, prevozi in drugo.

 

Celoten članek je objavljen  tukaj (378 KB).