Novica  

24.11.17

Gradbena inšpekcija v akciji nadzora ugotovila, da je vsak peti objekt zgrajen nelegalno

 

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. 2. in 20. 11. 2017 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov, za katere ni bilo podanih prijav oz. pobud. Akcija je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih (na primer nacionalni/narodni park, Natura 2000, zaščiteno mestno jedro, vodno zemljišče). Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali se gradnje objektov izvajajo na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

 

V zvezi z izvedbo akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov inšpekcija ugotavlja, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (ni podane prijave ali pobude) previsok. Gradbena inšpekcija je pri izvedbi predmetne akcije 2017 v skupno 633 uvedenih inšpekcijskih postopkih odkrila 124 nelegalnih gradenj, kar predstavlja skoraj eno petino v inšpekcijskem postopku preverjenih objektov (19,6%). Investitorji so tako vsako peto gradnjo objekta izvajali brez predpisanega gradbenega dovoljenja, kar v primerjavi s prejšnjim letom predstavlja izboljšanje, glede na to, da je bila v letu 2016 pri izvedbi enake akcije v primerljivem časovnem okviru skoraj vsaka četrta (23,7%) gradnja ugotovljena kot nelegalna.

 

Inšpekcija ocenjuje, da je bila letošnja akcija uspešna, in da lahko le z rednimi pregledi na terenu med gradnjo dolgoročno zagotovimo zmanjšanje števila gradenj, ki se pričnejo izvajati brez predpisanega gradbenega dovoljenja.

 

Celotno poročilo je objavljeno na spletni strani MOP in ga najdete  tukaj.