Novica  

08.08.17

Geodetska uprava začela s terensko identifikacijo stavb na Gorenjskem

 

 

Od začetka avgusta do sredine oktobra bo Geodetska uprava RS, ob pomoči pogodbenih izvajalcev, začela s terensko identifikacijo na območju Kranja, Škofje Loke, Radovljice in Jesenic.

 

V primeru, ko bo ugotovljeno, da podatki o posamezni stavbi v evidenci katastra stavb in registra nepremičnin ne ustrezajo stanju v naravi, bodo lastniki s strani pogodbenih izvajalcev ali geodetske uprave pisno pozvani, da uredijo podatke o stavbah. Vse lastnike, ki bodo prejeli tak poziv, geodetska uprava prosi, da pazljivo preberejo prejeto pošto in da ravnajo v skladu z navodili, ki bodo zapisana v pozivu.