Novica  

20.11.18

Format izmenjevalnih datotek zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin, prehod na D96/TM, tehnične specifikacije so objavljene

 

 

Geodetska uprava RS je poslala obvestilo glede pričetka uporabe novega koordinatnega sistema D96TM se spreminjajo izmenjevalni formati za Zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin.


Pričetek uporabe vseh izmenjevalnih formatov je 19.12.2018.


1. Zemljiški kataster

Obveščamo vas, da je Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 8. in 25. člena Pravilnika o evidentiranju podatkov zemljiškega katastra  (Ur.l. RS, št. 48/2018 in 51/2018) na svoji spletni strani www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zen0/  objavila dokument številka 35311-61/2018-1 z dne 16.11.2018 z naslovom »Tehnične specifikacije«. Objavljen je tudi primer elaborat geodetske storitve na področju zemljiškega katastra.
Dokument podrobneje določa obliko sestavin elaboratov in izmenjevalni format in se  uporablja pri izdelavi elaboratov geodetskih storitev in elaboratov za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave.


 
2. Kataster stavb in register nepremičnin 

Na spletni strani Geodetske uprave RS so objavljeni novi izmenjevalni formati datotek katastra stavb in registra nepremičnin. www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZEN_am/KS_XMLspec_v15.pdf
Njihova glavna sprememba je, da se opušča vodenje lokacijskih podatkov v starem D48/GK (Gauß-Krügerjevem) koordinatnem sistemu. Podatke se vodi samo še v ETRS ali D96/TM ravninskem (terestičnem) koordinatnem sistemu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) z 22.11.2018 prinaša spremembe glede načina evidentiranja podatkov registra nepremičnin. 


3. REN-ZUNANJI, REN-DOM

Z aplikacijo REN – ZUNANJI od 16.11.2018 popoldne  ne bo več mogoče spreminjati nobenih podatkov, saj je za spremembo podatkov registra nepremičnin potrebno izdati odločbo. Aplikacija bo po novem omogočala izvoz XML REN, izpis vprašalnikov REN in pregled podatkov.

Izvajalci bodo spremembe REN vedno oddajali v obliki XML REN skupaj z elaboratom za vpis stavbe v kataster stavb ali spremembo podatkov katastra stavb.

Ker je o vpisu registrskih podatkov potrebno odločiti z odločbo, se ukinja tudi aplikacija REN – DOM. Zaradi tehničnih razlogov se ukine že 16.11.2018 popoldne.


4. ODDAJA DIGITALNIH ELABORATOV 

Od 16.11.2018 popoldan do 23.11.2018 bo zaradi prehoda informacijskih sistemov Geodetske uprave na Oracle 12c zaprta aplikacija za oddajo digitalnih podatkov ODE.

 

 

 

Opozorilo: 

Vsi zahtevki povezani z zemljiškim katastrom, ki bodo predani Geodetski upravi po 1.3.2019 (ne glede na datum izdelave oz. zaključka elaborata), morajo imeti priložen elaborat, ki je v celoti izdelan v skladu z novimi Tehničnimi specifikacijami. Izmenjevalni formati (datoteke) pa morajo biti že od 19.12.2018 pripravljeni skladno z novimi navodili.

 

 Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in registra nepremičnin (786 KB)

 Primer elaborata ZK (1.6 MB)

 Tehnične specifikacije (3.9 MB)