Novica  

04.01.18

Evropska skupnost je dosegla dogovor o energijskih lastnostih stavb

 

 

19. decembra 2017 je bil dosežen politični dogovor o novih pravilih za izboljšanje energijskih lastnostih stavb med pogajalci evropskega parlamenta, sveta in komisije. Predlog komisije predstavlja del izvajanja prednostnih nalog Junckerjeve komisije, še posebej "Odporna energetska skupnost in v prihodnost usmerjena politika o podnebnih spremembah". Dosežen sporazum kaže, da se zaključuje prvi od osmih zakonodajnih predlogov, ki sicer predstavlja del svežnja "Čista energija za vse Evropejce", ki jo je evropska komisija predložila 30. novembra 2016. Dogovor kaže tudi na to, da se delo za dokončanje energetske skupnosti bliža koncu in, da delo, ki ga je začela Junckerjeva komisija, daje rezultate.

 

Glavni dosežki: 

  • Ustvarja jasno pot do gradnje stavb z nizkimi in brez emisij v ES do leta 2050, podkrepljeno z nacionalnimi časovnimi načrti za dekarbonizacijo stavb.

  • Spodbuja uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in pametnih tehnologij v namen zagotovitve učinkovitega delovanja stavb, na primer z uvedbo sistemov za samodejno delovanje in nadzor.

  • Podpira uvedbo infrastrukture za e-mobilnost v vseh stavbah (čeprav v manjši meri kot sicer v predlogu komisije).

  • Uvaja "kazalnik pametnosti", ki bo meril zmožnost stavb za uporabo novih tehnologij in elektronskih sistemov za optimizacijo delovanja in vzajemnega delovanja z omrežjem.

  • Vključuje dolgoročne strategije prenove stavb.

  • Mobilizira javno in zasebno financiranje ter naložbe.

  • Z obnavljanjem starejših stavb pomaga v boju proti energijski revščini in nižanju računov v gospodinjstvih.

 

Po tem političnem dogovoru bosta besedilo direktive uradno potrdila evropski parlament in svet. Ko bo zakonodajalec v prihodnjih mesecih potrdil posodobljeno direktivo o energijskih lastnosti stavb (EPBD), bo ta objavljen v Uradnem listu skupnosti in bo začela veljati 20 dni po objavi. Države članice bodo morale nove zahteve direktive prenesti v nacionalno zakonodajo v 18 mesecih.

 

Celotno informacijo, skupaj z izjavama podpredsednika, odgovornega za energijsko skupnost,  Maroša Šefčoviča in komisarja za podnebje in energijo Miguela Arias Cañete, si lahko preberete na naslovu:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm.

 

 

Novico pripravil predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str..