Novica  

11.09.19

Evropska komisija pripravlja novo strategijo enotnega trga

 

 

Od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za notranji trg smo prejeli obvestilo, da Evropska komisija pripravlja novo strategijo enotnega trga in poskuša v odločitve vključiti čim več deležnikov z različnih področij.

 

Tudi države članice se vedno bolj angažirajo na različnih delavnicah, da bi pripomogle k čim bolj realnim rešitvam za pozitivni razvoj bolj odprtega enotnega trga. Z namenom, da bi tudi Slovenija lahko prispevala k dobrim predlogom in idejam, so se obrnili tudi IZS in vas zato prosimo, da vi kot predstavniki podjetij iz različnih vrst dejavnosti, pošljete odgovore na naslednja spodnja vprašanjaOdgovore prosimo pošljite do 17.9.2019 na e-naslov  izsping@izspong.si.

 

 

Vprašanja:


1) Kaj določenemu podjetju pri vsakodnevnem poslovanju predstavlja nepotrebno oviro (konkretno za njihovo področje), s poudarkom na čezmejnem delovanju?

2) Ali je podjetje pri čezmejnem poslovanju morda zaznalo, da je država gostiteljica uvedla dodatne nacionalne zahteve, ki niso predmet EU zakonodaje (protekcionistični ukrepi/zahteve/pogoji držav članic)? Ali gre za morebitne administrativne prakse, ki po nepotrebnem zavlačujejo administrativne postopke (vključno z napotitvijo delavcev)?

3) Kako bi ocenili trenutno zagotavljanje potrebnih verodostojnih, ažurnih spletnih informacij s strani administracij, Slovenije in drugih držav članic kjer poslujete - ocena od 1(najslabše) do 5 (najboljše).

4) Ali imate kakršenkoli predlog za poenostavitev vašega poslovanja v drugi državi članici? Prosimo, navedite. 

 

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.