Novica  

07.06.18

Do 7.9.2018 je v teku projektni natečaj: Soseska NOVO POBREŽJE - MARIBOR

 

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: SOSESKA NOVO POBREŽJE - MARIBOR

 

Predmet projektnega natečaja: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad načrtuje v Mariboru v Mestni četrti Pobrežje gradnjo nove stanovanjske soseske Novo Pobrežje, kjer je predvidenih več objektov večstanovanjske gradnje s stanovanji, ki jih bo investitor oddajal v javni najem skladno z RNSP 2015-2025. Stanovanja bodo namenjena vsem zainteresiranim prosilcem. Predvidenih je od 420 do 450 stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj za starejše, v okviru soseske pa bo možna tudi ureditev javnih programov, kot je medgeneracijski center, prostori za potrebe mladinskih dejavnosti, krajevna knjižnica in manjši lokali s storitveno dejavnostjo.

 

Projektna rešitev bo pridobljena z enostopenjskim javnim projektnim natečajem, na katerem bodo izbrane urbanistično in arhitekturno najustreznejše rešitve za posamezna območja v sklopu soseske, z željo po nadgradnji kvalitete prostora v smislu celovitega urbanistično krajinsko arhitekturnega oblikovanja.

 

Izbrane rešitve bodo hkrati osnova za urbanistično in krajinsko zasnovo območja OPPN za EUP Po 6S v Mariboru.

 

Naročnik: Stanovanjski sklad RS

 

Rok oddaje: 07.09.2018

 

Povezava na Portal JN:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258930

 

Povezava do razpisne dokumentacije:  https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

 

Link do objave novice na spletni strani SSRS:  http://ssrs.si/razpisi/natecaji/