Novica  

23.09.19

Do 30.9.2019 vas vabimo k izpolnitvi kratke ankete o uporabi BIMa v projektiranju

 

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so že v lanskem letu pripravili Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS. Ta je že prestal javno obravnavo in je bil že obravnavan na odboru Vlade RS. Da bo postal zavezujoč, ga mora potrditi še Vlada RS.

 

Na Ministrstvu za okolje in prostor so nastajanje tega dokumenta pozorno spremljali in se sproti odzivali na gradiva, ki so jih prejeli. Pred potrditvijo tega načrta, ki na široko odpira vrata uporabi sistema BIM (Building information modeling) pri načrtovanju, gradnji in v življenjski dobi objektov, si želijo tudi mnenja prvih uporabnikov tj. arhitektov in inženirjev, ki z uporabo BIM tlakujejo njegovo rabo tudi v prihodnjih fazah življenja objekta.

 

Ker imajo države in zasebni investitorji že kar nekaj konkretnih izkušenj z uporabo BIM tehnologije, so precej dobro znane prednosti in nekatere slabosti te tehnologije. Med prve sodi boljše načrtovanje in projektiranje, manj popravkov projektov, boljši nadzor investicije tako v času gradnje kot v času uporabe in podpora prefabrikaciji. Med slabosti pa sodijo nekompatibilnost, nekatere možne pravne zadrege, začetni stroški z uvajanjem tehnologije in pomanjkanje strokovnjakov ter favoriziranje uporabe elementov tistih proizvajalcev, ki so dostopni znotraj izbranega programskega orodja.

 

Ker bo Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS pomenil pomembno spremembo dostopa do storitev projektiranja javnih objektov oziroma objektov, ki se financirajo iz javnih sredstev, je MOP zaprosil IZS in ZAPS, da med svojimi člani pridobimo določene odgovore s pomočjo ankete. 

Zato vas vljudno prosimo, da si vzamete 5 minut časa in izpolnite anketo, ki je objavljena  TUKAJ.

 

Anketa bo na voljo za izpolnitev do ponedeljka, 30.9.2019 do 8. ure.

 

 

Vabljeni k sodelovanju!