Novica  

20.02.18

Do 15.3.2018 je v teku Druga javna razprava o predlogu določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji

 

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s številnimi slovenskimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, tako s področja upravljanja voda kot s področja geodezije, pripravilo drugi predlog določitve vodnih zemljišč v Republiki Sloveniji ter obnovilo podatke hidrografije. Začenja se druga javna razprava na temo določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki Sloveniji ter obnove podatkov hidrografije. Naloga in obveznost glede vzpostavitve evidence vodnih zemljišč je kot taka določena v prvem odstavku 186. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1), ki določa, da ministrstvo v desetih letih od uveljavitve ZV-1 določi vodna zemljišča celinskih voda na podlagi določb 11. in 12. člena ZV-1.

 

V okviru priprave predloga vodnih zemljišč in obnove podatkov hidrografije je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo nov Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17). V skladu z določbami pravilnika je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode vzpostavilo spletni portal eVode, v okviru katerega je vzpostavljen vodni kataster.

 


Ministrstvo se zaveda, da brez obsežne in javne razprave o določitvi vodnih zemljišč celinskih voda, take naloge ni mogoče kvalitetno opraviti, zato vabi vse zainteresirane, da podajo svoje pripombe, predloge in komentarje na drugi predlog določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki Sloveniji in obnove podatkov hidrografije.

Javna razgrnitev bo trajala do 15. marca 2018. Vse pripombe, predloge in komentarje pošljite na elektronski naslov  gp.mop@gov.si (prosimo dodajte v naslov sporočila 'Druga javna razgrnitev o vodnih zemljišč in hidrografije').

 

Več o tem najdete na spletni strani MOP na povezavi  http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/druga_javna_razprava_o_predlogu_dolocitve_vodnih_zemljisc_celinskih_voda_v_sloveniji/.