Novica  

13.03.18

Do 12.4.2018 je v javni obravnavi osnutek Uredbe o razvrščanju objektov

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek  Uredbe o razvrščanju objektov s  prilogo 1 in  prilogo 2, kot to določata tretji in četrti odstavek 3. člena Gradbenega zakona.

 

 

Uredba je zasnovana čisto na novo in združuje dva sedaj veljavna predpisa: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ).

 

 

Priložene  smernice še niso popoln osnutek in bodo zato še v času javne razgrnitve dopolnjene in objavljene na spletni strani ministrstva.

 

 

MOP do četrtka, 12. aprila 2018 zbira pripombe in predloge na osnutek Uredbe in sicer na jih pošljete na elektronski naslov:  gp.mopping@govpong.si.