Novica  

24.09.19

Čakamo na sestanek z MzI - Pooblaščeni inženirji kot izdelovalci strokovnih podlag po predpisih o prometu

 

 

 Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) (221 KB) smo zaprosili za sestanek v zvezi s pooblaščenimi inženirji kot izdelovalci strokovnih podlag po predpisih o prometu. Namen sestanka je razčistiti dileme, ki so posledica neusklajenosti predpisov s področja prometa z novimi predpisi s področja graditve objektov.

 

1.6.2019 se je pričel uporabljati Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur.l. RS št. 61/17), ki je na zahtevo MzI uvedel novo področje reguliranega poklica pooblaščeni inženir, t.j. pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva.

 

V ZAID so določeni pogoji, kako oseba pridobi poklicni naziv pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva in naloge, za katere je pooblaščeni inženir s področja prometnega inženirstva pooblaščen (usposobljen).

 

Ker MzI področne zakonodaje (s področja prometa) še ni spremenilo tako, da bi za izdelovalca posameznih strokovnih podlag s področja prometa določilo pooblaščenega inženirja,  to v praksi pomeni, da izdelava strokovnih podlag, ki so navedene med nalogami pooblaščenega inženirja s področja prometnega inženirstva v ZAID, še vedno ni regulirana in jih lahko še vedno izdeluje kdorkoli. Namen uvedbe reguliranega poklica torej (še) ni bil dosežen.

 

Posebna težava je izdelava Elaborata o zaporah cest. Pomembno je, da MzI naslovi problem izdelovalcev elaboratov cestnih zapor in ga reši. Možnih načinov je več, vsi pa terjajo sprejem novele Pravilnika o zaporah cest za uskladitev z GZ in ZAID. O možnih rešitvah se želimo pogovoriti na sestanku. Vsekakor je treba pri tem vzeti v obzir tudi osebe, ki so te elaborate izdelovale pred sprejemom in uveljavitvijo GZ in ZAID in jih izdelujejo še danes.