Novica  

02.09.19

Banke ledu in elektroenergetska omrežja

 

 

Z namenom zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv elektroenergetska podjetja vedno bolj povečujejo delež proizvodnje z uporabo obnovljivih proizvodnih virov ali so pri tem s strani države podpirani drugi. Prevladujoči tehnologiji pridobivanja obnovljive električne energije predstavljata fotovoltaika (PV) in vetrnice. Čeprav proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije izpodriva fosilna goriva, ravno to za elektroenergetska podjetja predstavlja pomembne izzive. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije je po svoji naravi občasna in največkrat ni neposredno povezana s povpraševanjem po električni energiji. Ker morajo elektroenergetska podjetja zagotavljati električno energijo z namenom izpolnitve vseh trenutnih zahtev, se povečanje proizvodnih zmogljivosti iz obnovljivih virov dejansko ne odraža z možnostjo zmanjšanja tradicionalnih proizvodnih zmogljivosti.

 

Celotna novica je objavljena  tukaj (407 KB).

 

 

Novico pripravil: predsednik Matične sekcije strojnih inženirjev, PI Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. str., CxA.