Novica  

07.01.19

43. redna seja skupščine IZS bo 22.1.2019

 

 

Obveščamo Vas, da je 43. redna seja skupščine IZS sklicana za torek, 22. januarja 2019 ob 15. uri v prostorih Inženirske zbornice Slovenije.

 

Predlog dnevnega reda:


1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Poročilo overovatelja zapisnika 42. redne seje skupščine

3. Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici

4. Plan dela in finančni načrt IZS za 2019

5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta in aktov IZS

6. Razno - Predlogi in pobude članov skupščine

 

 

 

Priloge:

 Vabilo 43. skupščina IZS (171 KB)

 Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov zbornici - priloga k točki 3 (117 KB)

 Plan dela IZS za leto 2019 - priloga k točki 4 (131 KB)

 Finančni načrt IZS za leto 2019 - priloga k točki 4 (679 KB)

 Cenik višine članarin in drugih prispevkov zbornici za leto 2019 - priloga k točki 4 (92 KB)

 Predlog sprememb in dopolnitev aktov IZS - priloga k točki 5 (94 KB)

 Predlogi sklepov 43. skupščine IZS (78 KB)

 

 

 

Objavljeno na spletni strani 7.1.2019.