Novica  

10.03.19

22. tradicionalno dvodnevno strokovno posvetovanje na temo "Krožna ekonomija za boljši zrak in manj odpadkov"

 

 

22. tradicionalno dvodnevno strokovno posvetovanje na temo "Krožna ekonomija za boljši zrak in manj odpadkov", bo letos potekalo v četrtek in petek 11. in 12. aprila v hotelu Ajda, Moravske Toplice.

 

Krožna ekonomija je vseobsegajoči pojem, s katerim opredeljujemo postopni prehod človeške družbe iz faze potrošništva v fazo učinkovite rabe naravnih virov in zadovoljevanje naših potreb v skladu z omejenostjo našega planeta.


Namen letošnjega posveta je povezati krožno ekonomijo z dvema resnima problemoma današnje družbe, tudi Slovenije: onesnaževanjem zraka in nesmotrnim gospodarjenjem z odpadki.


Na področju zmanjšanja emisij v zrak se bodo posvetili vsebini in ukrepom v bodočem Nacionalnem energetsko - podnebnem načrtu (NEPN), ki ga mora Slovenija do konca tega leta oddati v pregled EU (skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, Ur. L. EU str. L 328, 1÷77). Zahtevnost tega dokumenta dopolnjuje še sporočilo Evropske komisije Čisti planet za vse (angl. COM(2018) 773 final), ki predstavlja dolgoročno strateško vizijo za napredno, moderno, konkurenčno in klimatsko nevtralno gospodarstvo ter osnutek NEPN, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo poslalo decembra lani v Bruselj (Portal Energetika - MzI). Pred nami je izjemno zahtevna naloga priprave za vse deležnike sprejemljivega NEPN, ki ga bodo morali opraviti v enem letu in nato naslednjih deset let skrbeti za izvajanje tam zapisanega. Ne gre namreč za pisne obljube, temveč za načrt aktivnosti, katerih neizvajanje bi imelo negativne finančne posledice za državo in s tem tudi za nas – prebivalce.


Na področju gospodarjenja z odpadki bodo obravnavali uvajanje trajnostnih načinov ravnanja, predvsem izločanja plastike iz izdelkov široke potrošnje, ponovni uporabi rabljenih izdelkov oziroma komponent, vzpostavljanju učinkovitih reciklažnih krogov za izrabo odpadkov kot materiala ali njihove toplotne vsebnosti. Slednjemu bomo posvetili posebno pozornost, saj moramo trenutno iskati (in plačevati) za tovrstno obdelavo naših ločeno zbranih frakcij storitve v tujini.

 

 

Vse o konferenci najdete na spletni strani  https://www.gospodarnoinodgovorno.si/.

 

 

 

Vljudno vabljeni!