Novica  

05.03.18

1.6.2018 bo potekalo 29. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

 

 

Letošnje 29. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije »Od prostorskega načrtovanja do upravljanja s prostorom« se bo preko primerov prostorskega načrtovanja posvetilo tudi upravljanju s prostorom. Potekalo bo 1.6.2018 v Ljubljani, na dan, ko se začne uporabljati nova prostorska in gradbena zakonodaja, zato so dobrodošli tudi prispevki v tej luči. Glede upravljanja s prostorom nova zakonodaja po eni strani prinaša osnove za učinkovitejšo zemljiško politiko, hkrati pa preko drugih instrumentov omogoča poenostavitve, npr. za posamično poselitev.

 


Organizatorji vabijo k oddaji prispevkov, k predstavitvam dobre prakse in aplikativnih raziskav in razmislekom, kako se najbolje odzvati na novosti v zakonodaji ali utemeljeno predlagati spremembe:

do 20.3.2018: rok za oddajo povzetkov prispevkov na (na eni strani) na e-naslov: drustvo.dupps@gmail.com 

do 20.4.2018: rok za pregled povzetkov in osnutka programa (DUPPS)

do 20.5.2018: rok za oddajo ppt prispevkov za Sedlarjevo srečanje 

 

 

Vljudno vabljeni!