Novica  

25.11.19

Sklic 46. seje Skupščine IZS

 

Obveščamo Vas, da je 46. redna seja skupščine IZS sklicana za torek, 10. decembra 2019 ob 15. uri v prostorih Inženirske zbornice Slovenije.

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Preveritev sklepčnosti, otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja in overovateljev zapisnika, glasovanje o dnevnem redu

2. Poročilo overovatelja zapisnika 45. redne seje skupščine

3. Plan dela in finančni načrt IZS za 2020

4. Poslovnik o delu organov in delovnih teles

5. Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice

6. Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

7. Spremembe in dopolnitve Statuta IZS

8. Imenovanje vršilca dolžnosti disciplinskega tožilca

9. Razno – Predlogi in pobude članov skupščine

 

 

Priloge:

01- Vabilo 46. skupščina IZS (172 KB)

02- Plan dela IZS za leto 2020  (160 KB)

03- Finančni načrt IZS za 2020 (100 KB)

04- Poslovnik o delu organov in delovnih teles (234 KB)

05- Splošni akt o finančnem poslovanju zbornice  (405 KB)

06- Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (115 KB)

07- Spremembe in dopolnitve Statuta IZS (104 KB)

08- Imenovanje vršilca dolžnosti disciplinskega tožilca (79 KB)

09- Predlogi sklepov 46. skupščine IZS (110 KB)

10- Prijavnica za skupščino (116 KB)

11- Nasprotni predlog spremembe Statuta IZS - 13. člen (119 KB)

12- Dopolnjen predlog sklepov 46. skupščine IZS (138 KB)

 

 

 

Objavljeno na spletni strani 25.11.2019.

Gradivo pod točko 11 in 12 je bilo objavljeno 5.12.2019.